aquaportal.bg logo Отначало
Ако този надпис не изчезва, след като страницата е заредена окончателно, най-вероятно използвате стар браузър, който не поддържа стандартите на W3C за XHTML и Javascript.
Калкулаторът работи със следните браузъри: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer 9.
Калкулаторът НЕ работи с браузър Internet Explorer версия 8 или по-ниска.

Външна дължина на аквариума

Външна дължина

Дължината обикновено е ограничена от мястото, за което е предвиден аквариума. (1)

Външна широчина на аквариума

Външна широчина

По-голяма широчина ще ви даде повече възможности за декорация, както и за гледане на по-големи по размер риби. Ако аквариума ще седи близо до стена, може да предвидите разстояние между аквариума и стената, за да сложите разклонителя захранващ осветлението, нагревателя и филтъра. (2)

Външна височина на аквариума

Външна височина

При височина над 35-40 сантиметра обслужването на аквариума е по-трудно. Освен това, ако гледате растения, ще ви трябва и по-мощно осветление, заради по-високият воден стълб, през който светлината ще трябва да преминава и ще се разсейва/поглъща от водата. (3)

Обем на водата

Обем на налятата вода в аквариума. Обикновено е по-малък от пълния обем на аквариума, понеже нивото на водата рядко стига до най-горния ръб на аквариума и освен това наличния грунд (ако има) също заема определен обем. Обема на водни растения, риби, вътрешен филтър, нагревател и други не се взема предвид.

Дължина на капака

Обикновено стъкления капак е по-дълъг от дължината на аквариума с няколко милиметра докъм сантиметър

Широчина на капака

Обикновено стъкления капак е по-широк от широчината на аквариума с няколко милиметра докъм сантиметър. Понякога капака се разделя на части свързан със силиконови панти, за по-лесно обслужване и хранане на рибите.

Дебелина на стените

Дебелина на стените

По-дебели стени ще направят аквариума по-здрав и с по-малък риск от спукване, но и ще го оскъпят и отежнят. Също и естетически аквариум с тънки стени изглежда по-добре.

Дебелина на дъното

Дебелина на дъното

Дебелината на дъното автоматично се изчислява от калкулатора за случаите, когато дъното е подпряно само по периферията си. За случаите, когато дъното ляга върху основата по цялата си площ, тогава обикновено дебелината му се задава да е равна на стените (махате отметката пред параметъра "Дебелина на дъното" и въвеждате ръчно желаната стойност).

Височина на празното пространство

Височина на празното пространство

Това е разстоянието от най-горния ръб на аквариума, до нивото на водата, след като се напълни. Обикновено аквариумите не се пълнят с вода до самия им ръб.

Разположение на дъното

Материала, върху който е поставен аквариума. Ако аквариума е с "отворено" дъно - т. е. дъното се крепи само по периферията си върху метална рамка например, изберете "Нищо". Има значение за изчисляване мощността на нагревателя и дебелината на дъното.

Наличие на капак

Честа практика е аквариума да се покрие с прозрачен стъклен капак, за да може светлината да минава през него и в същото време да се намали изпарението на водата и да се възпрепятстват рибите да изскочат от аквариума

Дебелина на капака

Понеже капака не е натоварен с особено големи усилия, не е необходимо да бъде дебел, колкото стените. По-тънкия капак пропуска по-добре светлината и води до по-лек и лесен за обслужване аквариум

Височина на грунда отпред

Височина на грунда отпред

На преден план рядко се засаждат растения, за да не пречат на изгледа към вътрешността на аквариума. Затова не необходима много голяма височина.

Височина на грунда отзад

Височина на грунда отзад

На заден план обикновено се засаждат по-високи растения съответно с по-развита коренова система. Добре е да предвидите слой с дебелина поне 4-5 сантиметра

Обем на грунда

Параметърът е удобен, ако сами си набавяте грунд от реката. Обикновено знаете вместимостта на съдовете, които използвате.

Тегло на грунда

Параметърът е удобен, ако си купувате грунд от магазина. Разфасовките обикновено са в килограми.

Необходимо количество за 1 ppm

Параметъра показва колко милиграма са необходими от дадено вещество, за да се постигне концентрация от 1ppm за конкретния аквариум.
ppm - parts per million (части на милион). 1ppm представлява 0.0001 процента от маса или обем. Също така 1% се равнява на 10 000 ppm.

Дебит на филтъра

Ако гледате риби, е добре за един час цялата вода в аквариума да минава през филтъра 4 до 6 пъти. Ако гледате само растения, може да ползвате и по-слаб филтър.

Мощност на нагревателя

Ориентирайте се към нагревател със стандартна мощност равна или по-голяма на предложената тук. Задължително да има термореле. Не се притеснявайте да вземете по-мощен нагревател - просто ще работи по-малко, но ще предпази от проблеми при ектремни ситуации.

Мощност на осветителните тела

По подразбиране се изчислява чрез стойността от 0.5 вата на литър. За повече подробности и промяна на осветеността, вижте параметъра "Сила на светлината" в секцията настройки. Изчислената стойност е ориентировъчна, за да се ориентирате какви стандартни осветителна тела да си набавите.

Порьозност на грунда

Съотношението на обема на празното пространство във вътрешността на грунда към общия му обем. В даден обем, запълнен с грунд, може да влезe и известно количество вода. Например в грунд с порьозност от 35% запълнил обем от 1 литър, могат да се вместят 350 милилитра вода.

Коефициент на сигурност

Използва се за якостното оразмеряване дебелината на стъклото. Колкото е по-малък, толкова по-голям риск има от спукване на аквариума. Не е препоръчително да се пада под 2.5.

Тегло на аквариума

Показаното тегло на аквариума е сума от теглото на стъкления съд, грунда (ако има) и водата. Допълнителното тегло от филтри, растения, риби, капак и т. н. не се взема предвид

Обем на аквариума

Показва пълния обем на аквариума. Обикновено е по-голям от обема на водата, понеже нивото и много рядко достига до самия ръб на аквариума.

Изчислена дебелина на стените

Теоретично изчислена минимална дебелината на стените, получена според височината на водния стълб, параметрите на материала и коефициента на сигурност.

Изчислена дебелина на дъното

Теоретично изчислена минимална дебелината на дъното, получена според височината на водния стълб, параметрите на материала и коефициента на сигурност. Тази дебелина се изчислява от калкулатора за случаите, когато дъното е подпряно само по периферията си. За случаите, когато дъното ляга върху основата по цялата си площ, тогава обикновено дебелината му се задава да е равна на стените (махате отметката пред параметъра "Дебелина на дъното" и въвеждате ръчно желаната стойност).

Дебелина на силиконовия шев

На всеки метър дължина на стъклото се предвиждат по милиметър - два дебелина на шева, за да се избегнат евентуални неравности и усуквания на плоскостите и ръбовете. Това оказва също и влияние върху оразмерявването на стъклата.

Площ на използваните стъкла

Това може да е ориентир за цената която ще платите при поръчка на стъклата, ако сами си лепите аквариума.

Якост на опън на стъклото

Якостта е механично напрежение, при надхвърлянето на което се приема, че съответното тяло се разрушава. За стъклото то е от 19,3 до 28,4МРа при продължително натоварване.

Модул на еластичност на стъклото

Модулът на еластичност (E) е свойство на даден материал, отразяващо неговата коравина. Известен е още като модул на Юнг. В случая се използва за определяне деформациите на стъклата.

Температурна разлика

Разликата между желаната температура в аквариума и температурата на околната среда. Добре е да се вземе предвид и случая, когато стаята може да остане без отопление, особено през зимния сезон.

Сила на светлината

Мощност на осветителните тела за единица обем. Обикновено се задават стойности както следва:

Изчисляване на правоъгълен аквариум от стъкло
  Параметър. Стойност Мерна единица
Външни размери
  Дължина: сантиметра
  Широчина: сантиметра
  Височина: сантиметра
Общи параметри
  Обем на водата: 0 литра
Дебелина на стените: милиметра
Дебелина на дъното: милиметра
Височина на празното пространство: сантиметра
Дъното е разположено върху:
  Тегло на аквариума: 0 килограма
  Обем на аквариума: 0 литра
  Необходимо количество за 1 ppm: 0 милиграма
  Наличие на капак:  
Дължина на капака: сантиметра
Широчина на капака: сантиметра
Дебелина на капака: милиметра
   
Височина на грунда отпред: сантиметра
Височина на грунда отзад: сантиметра
  Обем на грунда: 0 литра
  Тегло на грунда: 0 килограма
Електрооборудване
  Дебит на филтъра: 0 литра/час
  Мощност на нагревателя: 0 вата
  Мощност на осветителните тела: 0 вата
Стъкла
  Деформация на стените: 0 милиметра
  Деформация на дъното: 0 милиметра
  Изчислена дебелина на стените: 0 милиметра
  Изчислена дебелина на дъното: 0 милиметра
Дебелина на силиконовия шев: милиметра
Разположение на стените:
Размери на дългите стени: 0 сантиметра
Размери на късите стени: 0 сантиметра
Размери на дъното: 0 сантиметра
Тегло на дългата страна: 0 килограма
Тегло на късата страна: 0 килограма
Тегло на дъното: 0 килограма
Тегло на стъкления съд: 0 килограма
Площ на използваните стъкла: 0 кв. метра
Задаване на физични параметри
Параметър. Стойност Мерна единица
Коефициент на сигурност:  
Якост на опън на стъклото: MPa
Модул на еластичност на стъклото: MPa
kg/l
W/(m.K)
Температурна разлика: °C
Сила на светлината: W/l
kg/l
Порьозност на грунда: %
Съхраняване на промените

Запишете долната хипервръзка някъде или щракнете на нея и я добавете като отметка в браузъра си, за да можете да ползвате калкулатора с вече попълнените параметри.

Полезно е, ако искате да съхраните вече попълнените параметри и не желаете да ги въвеждате отново при следващо посещение на страницата.

Помощ

За да започнете да работите с калкулатора, най напред е необходимо да въведете външните размери дължина, широчина и височина: Въвеждане на външни размери Останалите параметри ще бъдат изчислени автоматично.

За някои параметри е предвидена възможността да бъдат въвеждани ръчно. За целта махнете отметката пред името им и след това ще можете да попълните съответното им поле с желаната от вас стойност: Редактируем параметър

По подразбиране някои възможности са скрити и не се изчисляват (наличие на капак, наличие на грунд). За да започнете да работите с тях, сложете отметка за съответната възможност: Работа с допълнителни възможности

Пълния сорс код на калкулатора може да изтеглите от тук: aqualculator_a5.zip

Автор: Ганчо Донев, с информация почерпена от Aquaportal
email: newsletter@abv.bg, skype: InsectEater
Пропорционално показване на аквариума